Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!]

Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2

Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year during the rainy season (and sometimes during other times of the year), people all over the country have to stack bags full of sand to keep water from flooding homes, offices, fields, roads … everything.

Meaning #1: building a barrier (wall) to keep something out. That something is often water, but it could also be your enemies, as in a war.

This is the literal meaning of the word and we still use it today.

A History of Sandbagging

But there are other meanings of “sandbagging.”

If you go back in time far enough (like before Game of Thrones 😜), “sandbagging” described a physical action. Sandbags were once weapons! Since you didn’t have a gun or a sword, you would swing a sandbag at your enemy.

Meaning #2: hitting someone with a sandbag

Eventually, the meaning of “sandbag” changed again. Just pushing or hitting someone or something really hard was enough to call it “sandbagging.” No actual sandbag needed!

Meaning #3: hitting someone (without a sandbag)

More time passes. Then — guess what? — “sandbagging” came to mean something else. From using physical force on someone it came to mean treating someone badly in general.

Meaning #4: acting harshly or cruelly toward someone

via GIPHY

More Recently

Next, “sandbagging” became more specific. You didn’t just treat someone badly. If you sandbagged someone, you pressured them to do something they normally wouldn’t do or didn’t want to do. A very common way to do this is to “lay a guilt trip” on them: to make them feel guilty.

Meaning #5: forcing someone to do something

Sandbagging Today

Here’s where it gets more fun. Let’s zoom up to the present day when “sandbagging” is no longer putting pressure on others to get what you want. Instead, it’s fooling them to get what you want. It’s “trickery.” It’s “manipulation.”

Meaning #6: downplaying or lying about your ability or your chance of success

Basically it’s trying to make people think you suck when you’re actually awesome. It happens a lot in sports and business — anything with competition.

 • In business: A sales manager gives her boss a monthly revenue estimate that is much lower than what she knows it will be.
 • In sport: A tennis player tells her opponent before a match that she is injured. (She is 100% healthy.)
 • In games: In the first few hands, a poker player bets big when he has bad cards and folds when he has good cards.
 • In F1 racing: A team hides the speed of its car and/or the skill of its driver by going slowly in early sessions.

Good or Bad?

If you’re wondering if sandbagging is positive or negative, that depends who you ask. Some people say it’s good strategy. But if someone accuses you of sandbagging or calls you a sandbagger, you should understand this as an insult, not a compliment.

 • Sandbagging”: definitely sounds bad. If you’re doing it, don’t admit it.

There is another strategy that is similar to sandbagging. The saying is to “under promise and over deliver.” An example of this is the case of the sales manager and her boss we mentioned earlier. We know she “under promised”: She gave a low estimate for sales revenue. And later she “over delivered”: When it was time to tell her boss the actual amount of sales, she was able to give a number that was higher than what she said earlier.

 • Under promising and over delivering”: not so bad, but also not good. It’s still lying, so you probably don’t want to say it out loud.

Finally, you might have been given advice to “manage expectations.” Back to the sales manager. This is also an example of “managing expectations.” She made her boss think the revenue number would be lower than it really was.

 • “Managing expectations”: sounds good. You’re a strategic genius!

จะเห็นว่าคำศัพท์คำนี้มีหลากหลายความหมายจริงๆ เวลาตีความเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาหมายถึงความหมายไหน


คำศัพท์ที่น่าสนใจในบทความ

 • sandbag (vi)
  1. วางกระสอบทรายในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อป้องกันภัยบางอย่าง เช่น ไม่ให้น้ำท่วม ป้องกันแรงระเบิด
  2. ตี หรือ ทำให้บุคคลอื่นตกใจ ด้วยวิธีการใช้กระสอบทราย
  3. ตี หรือ ทำให้บุคคลอื่นตกใจ ด้วยวิธีการอื่น แต่รุนแรงเสมือนว่าใช้กระสอบทราย
  4. กระการรุนแรง หรือ โหดร้ายต่อผู้อื่น
  5. บังคับให้ผู้อื่นกระทำบางอย่าง
  6. หลบเลี่ยง ที่จะแสดงถึงความสามารถ หรือ ตำแหน่ง หรือ ความตั้งใจจริงๆ โดยการเสแสร้งให้ดูด้อยค่าลง เพื่อให้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่าง เช่น จริงๆ สามารถทำได้ ก็บอกว่าทำไม่ได้ หรือ ทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 • stack (vt) วางตั้งซ้อนกัน, กองซ้อนกัน
 • literal (adj) ตามความหมายที่แท้จริงของคำ, ตามตัวอักษร, ตามตัวหนังสือ, ตามที่เป็นจริง, แท้จริง
 • harshly (adv) อย่างเกรี้ยวกราด, อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย
 • cruelly (adv) อย่างเจ็บปวด, อย่างร้ายแรง
 • specific (adj) โดยเฉพาะ, เฉพาะเจาะจง
 • trickery (n) กลอุบาย, กลโกง, การใช้กลอุบาย, การใช้เล่ห์เพทุบาย, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, การหลอกลวง
 • manipulation (n) การบงการ, การชักใย
 • downplay (vt) กลบเกลื่อน, สบประมาท, แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก
 • revenue (n) รายได้

มีคำศัพท์คำไหนที่อยากให้อธิบายด้วยภาษาอังกฤษอีกบ้างไหมครับ ส่งเมลมาที่ andrew@longdo.com ได้เลยครับ

Loading

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.