Submitted by pattara เรียนรู้คำอวยพรภาษาจีนกัน ส่วนใหญ่มักมี 4 ตัวอักษร  新年快樂 (xīn nián kuài lè) สุขสันต์วันปีใหม่ (เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับปีใหม่สากล บางทีอาจจะใช้คำว่า 春节(chūn jié) แทน 新年(xīn nián) ซึ่ง 春节(chūn jié)นั้น จะหมายถึง “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ”) 恭喜发财 ( gōngContinue Reading

Loading