Submitted by kitty_kob ในกรณีที่เว็บไซต์ของท่านมีการค้นหาในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ค้นหาคำจากฐานข้อมูล ท่านสามารถเพิ่มผลการค้นหาจากฐานข้อมูลของ Longdo Dict เข้าไปได้ ด้วยการนำปุ่ม Longdo Dict ไปแปะในเว็บไซต์ของท่าน เช่น ต่อท้ายจากผลลัพธ์การค้นหาปกติ เพื่อให้ผู้ใช้ที่สนใจอยากดูผลการค้นหาจาก Longdo DictContinue Reading

Loading