Submitted by EnglishParks มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่มContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks คำที่นักเรียนมักใช้ผิดกัน คือกลุ่มคำที่มีคำว่า in และ vent, vest, vol, ment, tor อะไรประมาณนี้ ให้ระวังเรื่องลักษณะคำที่คล้ายกันทำให้หลายคนกลายเป็นสับสนเรื่องความหมายไปด้วย อย่าง break กับ brake เป็นต้น มาดูกันคะContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks มาดูตัวอย่างกันคะ เมื่อเราต้องการที่จะลดรูปประโยคนี้ ควรเขียนยังไง The girl (who sits here) is my sister. เขียนลดรูปได้เป็น The girl (sitting here) isContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks Inversion คือการจัดเรียงรูปประโยคใหม่ ให้ดูมีการเน้นย้ำมากขึ้น (โครงสร้างของประโยค คือ คำแสดงอารมณ์ หรือที่ต้องการเน้นย้ำไว้หน้าประโยค แล้วตามด้วยการนำ verb ช่วยไว้หน้าประธาน) 1. ประโยคทั่วไป: I have never seen a ghost.Continue Reading

Loading