“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.”

เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน

ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car 🚘 ต่อท้าย

เช่น

A: How did you get here? คุณมาที่นี่ได้ยังไง?

B: I drove here. ฉันขับรถมา

ปล. drove คือ กริยาในรูปอดีตของ drvie

ถ้าเราต้องการบอกว่า “ขับรถไปสถานที่ใดที่หนึ่ง” ในภาษาอังกฤษใช้รูปประโยค drive to + สถานที่ ได้เลยค่ะ

เช่น

I drive to work every day. ฉันรถไปทำงานทุกวัน

I’m driving to your house now. ตอนนี้ฉันกำลังขับรถไปที่บ้านของเธอ

My dad just allowed me to drive to school. พ่อพึ่งอนุญาตให้ฉันขับรถไปโรงเรียน

Loading

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.