Submitted by pattara ยินดีต้อนรับสู่บริการใหม่ของ Longdo Dict นั่นคือบริการ Blog หรือ Web Log ที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนบทความที่เกี่ยวกับเรื่องภาษา และเผยแพร่บนเว็บนี้ได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษากัน โดยทางเราหวัง (และยังอาจช่วยสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ด้วยถ้าเป็นไปได้) ให้มีการเขียนบทความอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณและคุณภาพที่ดี ถึงขั้นสามารถพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นหนังสือได้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในวงกว้างต่อไปContinue Reading

Loading