Submitted by Language Express มีใครบ้างน้า ที่ก่อนจะเขียนประโยคภาษาอังกฤษแต่ละที จะต้องร่างให้เป็นภาษาไทยหรือคิดเป็นภาษาไทยซะก่อนแล้วค่อยลงมือแต่งประโยคนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษ ขอกระซิบบอกซักนิดนะคะว่าหลายๆครั้งประโยคที่ถูกต้องในภาษาไทยก็ไม่สามารถนำมาแปล “แบบ ตรง ตัว” ให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องได้ ลองมาสังเกตประโยคนี้กันนะคะ “Because I came to work 2 hours lateContinue Reading

Loading

เคยเป็นกันไหม เวลาที่ต้องพูดคุยกับฝรั่ง เรามักจะพูดขึ้นต้นบทสนทนาด้วยประโยค My English is no good. เพื่อเป็นการบอกคู่สนทนาของเราให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเผื่อคุยแล้วไม่เข้าใจที่เราพูด เพราะภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีหรือเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แต่จริงๆ แล้ว เราไม่ควรใช้ประโยค My English is no good เพราะผิดแกรมม่าเต็มๆ ประโยคที่ถูกต้องContinue Reading

Loading

เว็บไซต์ wordfrequency.info ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลประโยคภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจาก Corpus of Contemporary American English (COCA)  และจัดลำดับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำแรก ที่มีการใช้งานเยอะที่สุด สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นประโยชน์คือ คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่มีการใช้งานบ่อยที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก่อน เพราะมีโอกาสใช้มากที่สุด ส่วนศัพท์ยากๆ เฉพาะทางเราค่อยไปเรียนเพิ่มเติมเก็บตกภายหลังได้ โดยสรุปคือ 5,000Continue Reading

Loading

Submitted by Language Express หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่สามารถทำให้เรามึนได้ง่ายๆเลยนะคะ อย่างคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “เวลา” ก็ทำให้ได้รู้ว่าแค่คำๆเดียว (the) ก็สามารถทำให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป (ใครที่ตามไม่ทัน อ่านแล้วงงว่าหมายถึงอะไร สามารถอ่านบทความเรื่อง “Do you have time? หรือ Do youContinue Reading

Loading