Submitted by EnglishParks นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น Born certificate  = แปลว่าContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่มContinue Reading

Loading

Submitted by Language Express หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่สามารถทำให้เรามึนได้ง่ายๆเลยนะคะ อย่างคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “เวลา” ก็ทำให้ได้รู้ว่าแค่คำๆเดียว (the) ก็สามารถทำให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป (ใครที่ตามไม่ทัน อ่านแล้วงงว่าหมายถึงอะไร สามารถอ่านบทความเรื่อง “Do you have time? หรือ Do youContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks ‘A’, ‘An’, ‘The’ สามองค์ประกอบในภาษาอังกฤษที่เราแสนจะคุ้นหน้าคุ้นตา ที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า “ไม่เคยเรียนเลยสามตัวนี้” แต่ทำไมหนอ คนไทยเรามักใช้สามตัวนี้แบบผิดๆA และ An ยังถือว่าค่อนข้างง่าย เมื่อใดที่ใช้ผิด หรือเขียนตกไป อาจเป็นเพราะหลงลืมเป็นครั้งคราว แต่การใช้ The ของคนไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทคือContinue Reading

Loading