Submitted by EnglishParks หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ……. แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า “แต่ (but)”Continue Reading

Loading

หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวที่เกินจริง หรือยากที่จะเชื่อได้ บางครั้งเรื่องราวอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างลองมาหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยค่ะ ระดับความยาก: 1 Have you heard the expression “ring true”? As in: “That doesn’t ring true toContinue Reading

Loading

เว็บไซต์ wordfrequency.info ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลประโยคภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจาก Corpus of Contemporary American English (COCA)  และจัดลำดับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำแรก ที่มีการใช้งานเยอะที่สุด สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นประโยชน์คือ คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่มีการใช้งานบ่อยที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก่อน เพราะมีโอกาสใช้มากที่สุด ส่วนศัพท์ยากๆ เฉพาะทางเราค่อยไปเรียนเพิ่มเติมเก็บตกภายหลังได้ โดยสรุปคือ 5,000Continue Reading

Loading

Submitted by Language Express มีใครบ้างน้า ที่ก่อนจะเขียนประโยคภาษาอังกฤษแต่ละที จะต้องร่างให้เป็นภาษาไทยหรือคิดเป็นภาษาไทยซะก่อนแล้วค่อยลงมือแต่งประโยคนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษ ขอกระซิบบอกซักนิดนะคะว่าหลายๆครั้งประโยคที่ถูกต้องในภาษาไทยก็ไม่สามารถนำมาแปล “แบบ ตรง ตัว” ให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องได้ ลองมาสังเกตประโยคนี้กันนะคะ “Because I came to work 2 hours lateContinue Reading

Loading