Your welcome Or You’re welcome ใช้อันไหนดี

Submitted by emmie ivory

You’re welcome หรือ your welcome

หลายคนมักใช้คำนี้ผิดๆ เวลาที่มีคนกล่าวคำขอบคุณแล้วคุณต้องการจะตอบรับคำขอบคุณ

หลายคนมักจะใช้คำว่า “Your welcome”

จริงๆแล้วคำนี้มีที่มาจากคำว่า you are welcome

เพราะฉะนั้น รูปแบบที่ถูกต้องจะเป็น “You’re Welcome” นะคะ

วิธีฟุต ฟิต เมื่อฝรั่งพูด “ขอบคุณ” เรา

You’re welcome                           ไม่เป็นไร อันนี้ฮิตสุดคิดไม่ออกก็ใช้คำนี้

You’re most welcome.                 ไม่เป็นไรครับ

You’re entirely welcome.             ไม่เป็นไรจริงๆ

My pleasure.                                ด้วยความเต็มใจ

It was my pleasure.                      ด้วยความเต็มใจ

The pleasure was mine.               ด้วยความเต็มใจ

The pleasure was all mine.          ด้วยความเต็มใจ

The pleasure was entirely mine.  ด้วยความเต็มใจ

การพูดตอบแบบไม่เป็นทางการ มักใช้กับเพื่อนฝูง ญาติมิตรหรือคนกันเองเท่านั้น

It was nothing.      กล่าวคือเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้เหนื่อยอะไรนักหนา

Don’t mention it.   ไม่ต้องพูดถึง” เรื่องจิ๊บจ้อย

No problem.         ไม่เป็นปัญหา

No sweat. (แสลง)  ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลย เห็นไหมเหงื่อไม่ออกสักหยด ทำได้สบายอยู่แล้ว

Any time.               (เรียกใช้อีก) เมื่อไหร่ก็ได้ 

No trouble.            ไม่เป็นที่เดือดร้อนเลยจ้า มีความหมายคล้ายๆ กับ No problem

No skin off my nose.           มีความหมายคล้ายๆ กับ No problem

No skin off my teeth.           มีความหมายคล้ายๆ กับ No problem

No skin off my back.           มีความหมายคล้ายๆ กับ No problem

credit by emmie ivory

Loading

Leave a Reply