Gaslighting เป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายจิตใจ หรือการบงการทางด้านจิตใจ รวมไปถึงการบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกงงจนไปถึงขั้นที่ ทำให้คนๆ นั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเขาและความเป็นจริง คำว่า gaslighting มาจากบทละครเรื่อง Gas Light โดย Patrick Hamilton และต่อมาได้ถูกทำเป็นหนังในปีค.ศ. 1944 ในชื่อ Gaslight ซึ่งในหนังพูดถึงสามีผู้มีนิสัยเจ้าเล่ห์ เขาพยายามที่จะปกปิดตัวตนจริงๆContinue Reading

Loading

Word of the day: gaslighting แปลว่าอะไร ที่มาที่ไปมาจากไหน? คำว่า gaslighting นอกจากจะแปลว่าจุดตะเกียงแก๊ซแล้ว ยังมีความหมายอีกอย่างที่ใช้เรียกการกระทำทางจิตวิทยาอีกต่างหาก แต่จะคืออะไรนั้นไปดูกัน Word of the day: throw shade แปลว่าอะไร ที่มาที่ไปมาจากไหน?Continue Reading

Loading

เว็บไซต์ wordfrequency.info ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลประโยคภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจาก Corpus of Contemporary American English (COCA)  และจัดลำดับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำแรก ที่มีการใช้งานเยอะที่สุด สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นประโยชน์คือ คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่มีการใช้งานบ่อยที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก่อน เพราะมีโอกาสใช้มากที่สุด ส่วนศัพท์ยากๆ เฉพาะทางเราค่อยไปเรียนเพิ่มเติมเก็บตกภายหลังได้ โดยสรุปคือ 5,000Continue Reading

Loading