Submitted by Rutairat_tni เสื้อผ้า หลายคำเรียกไม่เหมือนกันสำหรับ อเมริกา(AmE) กับอังกฤษ(BrE)  jumper (BrE)         – เสื้อถักที่เป็นแบบสวมหัว (pull-over)  jumper (AmE)      – เสื้อเอี๊ยม เสื้อที่ติดกับกางเกงหรือกระโปรง ที่ไม่มีแขน  pinafore (BrE)      –Continue Reading

Loading