“I don’t think so” ไม่ได้แปลว่า “ฉันไม่แน่ใจ” เพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วสามารถใช้ได้สถานการณ์อื่นๆ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 We’ve all been in a situation when we’reContinue Reading

Loading

พอได้ยินคำว่า “Junk” ส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึง ขยะ หรือ อะไรที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้ว แต่พอเราเอาไปรวมกับคำว่า Fees เป็น “Junk fees” จะได้เป็นคำศัพท์ที่ให้ความหมายใหม่ไปเลย อ่านบทความนี้เพื่อดูความหมายของ Junk Fees กันค่ะ ใบ้ให้ว่าเป็นอะไรที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเลย ระดับความยาก : 2Continue Reading

Loading

คำว่า ‘it” ทุกคนคงทราบความหมายตั้งแต่วันแรกๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษ แต่บ่อยครั้งคำนี้ก็สร้างความสับสน เพราะภาษาอังกฤษจะมีกรณีที่ประโยคใช้คำว่า it เพื่ออ้างถึงอะไรบางอย่างที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ไม่บอกตรงๆ อาจจะเทียบกับภาษาไทยได้ เช่น “ช่างมันเหอะ” ผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องรู้ได้เองว่า “มัน” คืออะไร แล้วถ้าภาษาอังกฤษใช้ว่า lose it หรือ สูญเสียมันไปContinue Reading

Loading

เว็บไซต์ wordfrequency.info ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลประโยคภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจาก Corpus of Contemporary American English (COCA)  และจัดลำดับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำแรก ที่มีการใช้งานเยอะที่สุด สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นประโยชน์คือ คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่มีการใช้งานบ่อยที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก่อน เพราะมีโอกาสใช้มากที่สุด ส่วนศัพท์ยากๆ เฉพาะทางเราค่อยไปเรียนเพิ่มเติมเก็บตกภายหลังได้ โดยสรุปคือ 5,000Continue Reading

Loading

Submitted by Language Express 5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test) การสอบฟังภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่ มักจะให้เราฟังโจทย์เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น เราต้องใช้สมาธิในการทำข้อสอบฟังเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้การสอบฟังดูง่ายขึ้น เพราะนี่เป็นแบบแผนของข้อสอบฟังส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเมื่อเข้าสู่การสอบ   1. ในบางครั้งการสอบฟังมักให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลที่เราต้องการคำตอบ เช่นContinue Reading

Loading