Submitted by EnglishParks

อาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ “One of the….” ซึ่งแปลว่า หนึ่งในหลายๆอย่าง

โดยตามแกรมม่าแล้ว One of the + plural noun (+นามที่เป็นพหูพจน์คะ) ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า กิริยาที่ตามมานั้นต้องเป็นพหูพจน์ด้วย

แต่ที่ถูกคือ กิริยาต้องเป็นเอกพจน์คะ คือต้องเติม –s หรือ –es หลังคำกิริยา หรือ ถ้าเป็น verb to be ก็ต้องใช้ is ถึงจะถูก

ถ้ายังสับสนลองมาดูประโยคตัวอย่างกันคะ

One of the most important aspects of an organic farm are sanitation.

ในที่นี้เราใช้ are ไม่ได้คะ ต้องเป็น is เพราะ ประธานของประโยคไม่ใช่ aspects และไม่ใช่ farm

แต่ประธานจริงๆเป็น One คะ ซึ่งความหมายมันก็คือ หนึ่งอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าเราต้องแก้ประโยคข้างต้นให้ถูกต้องเป็น

One of the most important aspects of an organic farm is sanitation.  ประโยคนี้ต้องแก้ are เป็น  is คะ

แต่ในอีกความหมายหนึ่งก็จะช่วยทำให้ความหมายดูนุ่มนวลลง ถ้าเทียบกับการใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดซึ่งความหมายอาจจะแข็งๆไป

หรือดูว่าออกตัวแรงไป ลองดูประโยคตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Sunisa is the most beautiful girl. แปลว่า สุนิสาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด (อันนี้อาจจะทำให้รู้สึกแข็งๆไปหน่อย หรืออกกตัวแรงไป)

Sunisa is one of the most beautiful girls. แปลว่า สุนิสา เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยที่สุด (ซึ่งเราไม่ทราบว่าสวยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ แต่ก็สวยนะ จะดูแบบถ่อมตัวลงหน่อย)

ประโยคที่สองนี้ก็จะดูนุ่มนวลกว่าถ้าเทียบกับประโยคแรกคะ

Loading