ว่าด้วย Longdo Labs

Longdo Labs Kickers
Longdo Dict Kickers

English version follows.

Longdo Labs เป็นโครงการใหม่ของ Longdo ตั้งแต่ปี 2021 มีเป้าหมายนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ แด่ท่านผู้อ่าน โดยพยายามจะเน้นไปที่เรื่องราวที่มีสาระ น่าเรียนรู้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงหัวข้อ แต่เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเจ๋ง สนุก กระตุ้นต่อมความคิดให้ทำงาน และคิดว่าท่านน่าจะสนใจ

บทความใน Longdo Labs ไม่ใช่โฆษณา แต่หากบทความไหนเป็นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการนำเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราจะระบุอย่างเด่นชัดว่าเป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุน (SPONSORED)

ถ้าท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็น ติชม หรือข้อแนะนำอะไร สามารถแลกเปลี่ยนกับเราทางอีเมล์ได้ที่ labs at longdo.com

ตัวอย่างเนื้อหาบทความของ Longdo Labs

About Longdo Labs

Longdo Labs (since 2021) brings you stories that are sometimes educational, sometimes practical, or sometimes they’re just random things that might interest you. These are things we think are cool, funny, thought-provoking or a combination of those. They’re not advertisements. If we work with a partner to promote their product or service, you will see a SPONSORED label.

Please share your comments & suggestions: labs at longdo.com

Loading

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.