ใช้ PopThai เปิดพจนานุกรมแบบทีเดียวทั้งประโยค หรือ ทั้งเว็บ

Submitted by kaishiden

ล่าสุด: PopThai เพิ่มความสามารถรองรับ ภาษาจีน!

บ่อยครั้งที่การเปิดพจนานุกรมเพื่อค้นหาความหมายของคำหลายๆคำที่อยู่ในรูปแบบของข้อความนั้น ต้องอาศัยความอดทนในการไล่เปิดดูทีละคำๆ ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ด้วยบริการ PopThai ท่านสามารถค้นหาความหมายของคำได้ทีเดียว ทั้งประโยค หรือ ทั้งหน้าเว็บ เลย ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้ความหมายของคำแต่ละคำและความหมายของประโยคได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

เพียงแค่นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้เหนือคำใดๆก็ได้ตามที่ต้องการ ก็จะทราบความหมายของคำๆ นั้นทันที

ขั้นตอนการใช้งาน PopThai แบบทั้งประโยค

1) เข้าหน้าเว็บ Longdo Dict ตามปกติ แต่แทนที่จะป้อนคำศัพท์ทีละคำ ให้ป้อนทั้งประโยคได้เลย เช่น ป้อนทั้งประโยคภาษาจีน “你叫什么名字”

2) กดปุ่ม Enter หรือ กดที่รูป  เพื่อเริ่มทำการค้นหา

3) เนื่องจากระบบจะพบว่าสิ่งที่ท่านป้อนเป็นประโยค ไม่ใช่คำโดดๆ ระบบจะนำท่านเข้าสู่บริการ PopThai โดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงผลประโยคที่ท่านป้อนเข้าไป และเพียงท่านเอาเมาวส์ไปพาดผ่านบนแต่ละคำที่ต้องการทราบความหมาย ก็จะมีหน้าต่างเล็กๆ ปรากฎขึ้นมาเป็นพร้อมทั้งแสดงความหมายจากพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องทันที

ตัวอย่างผลลัพธ์ของบริการ PopThai เมื่อป้อนประโยคภาษาจีน, เยอรมัน, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการใช้งาน PopThai แบบทั้งหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้การป้อนข้อความทีละประโยค บริการ PopThai ยังสนับสนุนการแปลภาษาทั้งหน้าเว็บไซต์ เพียงแค่ป้อน URL ของเว็บไซต์ใดๆก็ได้ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่าง

บริการ PopThai จะตรวจสอบพบว่าเป็น URL และทำการติดความหมายให้กับหน้าเว็บ ซึ่งก็จะทำให้ท่านได้หน้าเว็บไซต์ที่ยังคงหน้าตาเดิมของเว็บไซต์ต้นแบบไว้ทุกประการ เพียงแต่เมื่อลากเม้าส์เคอร์เซอร์ไปเหนือคำใดๆ ก็จะปรากฎความหมายของคำนั้นๆ ขึ้นมา

ตัวอย่างการแปลภาษาหน้าเว็บไซต์ภาษาต่างๆ

เว็บภาษาญี่ปุ่น

เว็บภาษาอังกฤษ

เว็บภาษาเยอรมัน

 เว็บภาษาจีน

Loading

Leave a Reply