สำนวน bumper to bumper

Submitted by tjsajja

สำนวน Bumper to bumper

สำนวน bumper to bumper เป็นสำนวนที่มักจะได้ยินกันบ่อยในข่าวจราจร โดยเฉพาะช่วงคับขัน  สำนวนนี้อธิบายถึงสภาพการจราจรที่รถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ จนดูเหมือนว่ากันชนท้ายของรถคันหน้าแทบจะติดกับรถคันหลังอยู่แล้ว สรุปง่ายๆ ก็แปลว่า “รถติด” หรือ “รถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ” นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค เช่น

By seven o’clock, the ​traffic was bumper to bumper.
ตอนประมาณเจ็ดโมงเช้า รถโคตรติดเลย

So many people going back to Bangkok after New Year, so the traffic was bumper to bumper.
ผู้คนจำนวนมากเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหลังงานฉลองปีใหม่ ตอนนั้น รถติดเป็นบ้าเป็นหลังเลย

ที่มา http://tistranslation.com

Loading

Leave a Reply