ศัพท์คล้ายใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

Submitted by emmie ivory

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้ใกล้เคียงกัน

ถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีลองมาดูตัวอย่างกันว่ามีคำไหนกันบ้าง

Bald        หัวล้าน              กับ    Bold           กล้าหาญ

Cloth       ชิ้นผ้า                กับ   Clothes       เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่

Induce     ชักชวน             กับ    Seduce       ยั่วยวน, ชักจูงให้ร่วมเพศ

Reject      ปฎิเสธ             กับ    Inject           ฉีด

Stripe       ลาย                 กับ    Strip            ระบำรูดเสา เปลื้องผ้า 

Concur    เห็นด้วย            กับ    Conquer      เอาชนะ

Accept     เห็นด้วย            กับ    Except         ยกเว้น

Desert     ทะเลทราย         กับ    Dessert        ขนมหวาน

Lay          วาง, คลี่            กับ    Lie               ตั้งอยู่, อยู่ 

Loose      ทำให้หลวม       กับ    Lose            ทำหาย, แพ้

Thing       สิ่งของ              กับ    Think           คิด

Principal  ครูใหญ่            กับ     Principle      ข้อปฎิบัติ

Raise       ยกขึ้น ชูขึ้น       กับ     Rise             ขึ้น สูงขึ้น

นี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะยังมีอีกหลายคำที่เรามักใช้ผิดหรือสับสนกัน 

ข้อแนะนำ !! เอมก็แนะนำให้ทุกคนจดศัพท์ที่เรามักสับสนไว้เป็นคู่ๆ จากนั้นลองเอาคำศัพท์

เหล่านั้นมาแต่ประโยค จะทำให้เราเข้าใจวิธีการใช้มากขึ้นคะ

ถ้าไม่แน่ใจลองใช้ Longdo Dict ตรวจสอบประโยคเพราะคำศัพท์แต่ละคำใน Longdo dict 

มีตัวอย่างประโยค หลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้คะ

เรียนภาษาอังกฤษเยอะไม่ได้มีความหมายเท่ากับการฝึกฝนใช้งานนะคะ

Loading

Leave a Reply