วันนี้แปลข่าวน่าสนใจ หัวข้อ “Police receive training in leading motorcades.”

Submitted by Boston Bright Language School

วันนี้นำข่าวน่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ The Nation เกี่ยวกับการฝึกอบรมตำรวจผู้นำขบวนคณะรัฐมนตรีและคณะวีไอพีต่างๆ มาแปลให้อ่านค่ะ

Training for police assigned to lead official motorcades of cabinet members and other VIPs was held Monday to ensure motorcades do not cause more traffic jams in Bangkok.
Traffic police commissioner Pol Maj Gen Piya Tawichai said the 60 police would be trained in the proper ways of driving motorcycles, sending hand signals, and overtaking other vehicles.

        Piya said that deputy city police chief Pol Maj Gen Worasak Nopsittiporn was of the opinion that traffic in Bangkok has worsened partly because motorists did not follow the rules.
       The training would ensure that the police leading a motorcade did not take over the routes of other motorists, which could lead to accidents.

       This is also in line with HM the King’s wishes that the motorcades of the royal family members do not impact the public.

           ข่าว การฝึกอบรมสำหรับตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรถผู้นำอย่างเป็นทางการของสมาชิกรัฐมนตรีและคณะวีไอพีอื่นๆ

ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้การจราจรในกรุงเทพติดขัดเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการตำรวจจราจร นายปิยะ กล่าวว่า ตำรวจ 60 นาย จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้รถจักรยานยนต์ในวิธีที่เหมาะสม

กับสัญญาณมือ และการแซงรถคันอื่น

          ปิยะกล่าวว่า รองหัวหน้าตำรวจในเมือง นายวรศักดิ์ ให้ความเห็นว่าการจราจรในกรุงเทพได้แย่ลงส่วนหนึ่งมาจากผู้ขับขี่ไม่ปฎิบัติตามกฎ

          การฝึกอบรมจะทำให้แน่ใจว่า รถตำรวจนำขบวนไม่ได้ใช้เวลามากกว่าเส้นทางของผู้ขับขี่รายอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ

          ในส่วนของสำนักพระราชวัง ก็หวังว่ารถนำขบวนของสมาชิกราชวงศ์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

Loading