ยินดีต้อนรับสู่บริการ Longdo Dict Blog

Submitted by pattara

ยินดีต้อนรับสู่บริการใหม่ของ Longdo Dict นั่นคือบริการ Blog หรือ Web Log ที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนบทความที่เกี่ยวกับเรื่องภาษา และเผยแพร่บนเว็บนี้ได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษากัน โดยทางเราหวัง (และยังอาจช่วยสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ด้วยถ้าเป็นไปได้) ให้มีการเขียนบทความอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณและคุณภาพที่ดี ถึงขั้นสามารถพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นหนังสือได้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในวงกว้างต่อไป

การร่วมเขียนบทความสามารถทำได้โดยง่าย เพียงสมัครสมาชิก (หรือใช้ login ของ longdo.com หรือ Longdo Map ถ้ามีอยู่แล้วก็ได้) และกด Create content — blog entry ในเมนูด้านขวา, บทความที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะแสดงผลอยู่ในหน้าแรกของ Longdo Dict Blog บทความที่เขียน เป็นความเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางเว็บ Longdo Dict ไม่รับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้อง รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้นๆ

ในช่วงเริ่มต้น บทความที่ท่านเขียนขึ้น จะได้รับการตรวจและ approve ก่อนที่จะนำขึ้นหน้าแรก

บทความที่เผยแพร่ เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน, โดยการเขียนเผยแพร่ผ่านบริการ Longdo Dict Blog นี้ ท่านอนุญาตให้ทางเรานำเสนอและเผยแพร่บทความของท่านผ่านบริการของ Longdo ได้ แต่ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ, รวมถึงสิทธิ์ในการพิมพ์จำหน่ายในรูปแบบหนังสือ ยังคงเป็นของท่าน

Loading

Leave a Reply