ภาษาอังกฤษฉันไม่ดี อย่าพูดว่า “My English is no good”

เคยเป็นกันไหม เวลาที่ต้องพูดคุยกับฝรั่ง เรามักจะพูดขึ้นต้นบทสนทนาด้วยประโยค My English is no good. เพื่อเป็นการบอกคู่สนทนาของเราให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเผื่อคุยแล้วไม่เข้าใจที่เราพูด เพราะภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีหรือเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง

แต่จริงๆ แล้ว เราไม่ควรใช้ประโยค My English is no good เพราะผิดแกรมม่าเต็มๆ ประโยคที่ถูกต้อง คือ

My English isn’t good.”

ภาษาอังกฤษฉันไม่ดี อยู่ในระดับปานกลาง พูดได้บางคำ แต่งประโยคไม่ค่อยได้ รู้คำศัพท์ไม่เยอะ ให้ใช้ 2 ประโยคนี้ได้เลย

My English isn’t that good หรือ My English isn’t so great. ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดี (อยู่ในระดับแค่พอสื่อสารได้นิดหน่อย)

แต่แทนที่เราจะใช้ประโยคข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้เราเปลี่ยนมาใช้ประโยคเหล่านี้ดีกว่าเพื่อแสดงว่าฉันอยากคุยกับคุณนะถึงภาษาอังกฤษของฉันจะไม่ค่อยดีแต่ฉันจะพยายาม เราจะใช้ประโยคเหล่านี้

My English isn’t so great but I’ll try. ภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีมาก แต่ฉันจะพยายามนะ

I’m still learning English I may make a few mistakes. ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะ ฉันอาจจะพูดผิดบ้างเล็กน้อย

I’m not good at speaking English, please forgive me if I make a few mistakes. ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง ขอโทษนะฉันอาจจะพูดผิดๆ ถูกๆ

ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้าพยายามหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา รับรองว่าเราจะไม่ต้องใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนค่ะ 🙂

Loading

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.