ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้กับพี่ LX ตอนที่ 6: การเรียงคำ Adjective ในภาษาอังกฤษ

Submitted by Language Express

Adjective Word Order

การเรียงคำ Adjective ในภาษาอังกฤษ

“ทอมมีเสื้อ ผ้าไหม ไทย แขนยาว สีน้ำเงิน ตัวใหญ่ ตัวเก่า สำหรับทำงาน ที่ไม่ใช้แล้ว อยู่ 2 ตัว”

พอเห็นเป็นภาษาไทยก็คงพอเข้าใจได้ว่าเสื้อของทอมมีลักษณะยังไง

แต่ถ้าจะต้องมาเรียงเป็นภาษาอังกฤษล่ะ???

.

.

.

งานเข้าสิคะงานนี้

.

.

.

การเรียงคำ Adjective ในภาษาอังกฤษ สามารถเรียงได้อย่างนี้ค่ะ

(Article) > (ลำดับที่) > จำนวน > คุณลักษณะ > ขนาด > รูปร่าง > อายุ > สี > สัญชาติ > วัสดุ > วัตถุประสงค์ > คำนาม

เพราะฉะนั้น ประโยค “ทอมมีเสื้อ ผ้าไหม ไทย แขนยาว สีน้ำเงิน ตัวใหญ่ ตัวเก่า สำหรับทำงาน ที่ไม่ใช้แล้ว อยู่ 2 ตัว”

จึงสามารถเรียงเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างนี้ค่ะ

Tom has   three   unused   big   long-sleeved   old   blue   Thai   silk   working   shirts.

Loading