ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้ ตอนที่ 2 : เทคนิคการเรียน Grammar

Submitted by Language Express

การเรียน Grammar เป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากและต้องมีการจำกฎการใช้งานต่างๆเป็นอย่างมาก การสอนภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ที่โรงเรียนภาษาก็ไม่ค่อยสนุกสนาน แต่ในความจริงแล้ว การเรียน grammar เป็นเรื่องที่เน้นความเข้าใจและความคุ้นเคย มากกว่าแค่การท่องจำ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการเรียน grammar ได้

อย่างหนึ่งนั้นก็คือ การทำแบบฝึกหัดเฉพาะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในการเรียน เรียน grammar นี่ก็เป็นวิธีทั่วไปที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาต่างๆ หรือก็คือการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนั่นเอง นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์เนื้อเรื่องต่างๆ ที่เราอ่าน เช่นบทความภาษาอังกฤษในอินเทอร์เน็ต หรือจากหนังสือต่างๆ เราลองอ่านแล้วมาวิเคราะห์ว่าผู้เขียนใช้ไวยากรณ์การเขียนแบบใด เป็นการสอนภาษาอังกฤษตนเองไปในตัว และก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้นอกสถานที่เรียนภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ของตนเอง และเป็นการเรียน grammar ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ไม่มีคำแปลภาษาไทย ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียน grammar ไปในตัวด้วย ทำให้รู้จักคำศัพท์ต่างๆในส่วนไวยากรณ์ และได้เห็นตัวอย่างการใช้งานคำนั้นๆในพจนานุกรมอีกด้วย เป็นการเรียนนอกโรงเรียนสอนภาษาอีกอย่างหนึ่ง เทคนิคสุดท้ายนี้ สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ คือการถามคำถามที่ไม่เข้าใจ เช่น จากการอ่านหนังสือต่างๆ เมื่อเราเห็นประโยคที่แปลกๆ และเราไม่เข้าใจ ก็สามารถนำไปถามผู้สอนได้ เป็นการเรียน grammar ที่ได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนก็ไม่ค่อยหาความรู้จากนอกห้องเรียนสักเท่าไร และผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็ยินดีให้คำแนะนำกับผู้เรียนอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการเรียน Grammar อีกมากมาย ที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ ทั้งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หรือจะเป็นการเรียนด้วยตนเองก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือ ความตั้งใจจริงของผู้เรียน ที่จะทำให้การเรียน grammar นั้นประสบความสำเร็จมากที่สุด และนำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในส่วนต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวก เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากอีกด้วย

Loading