TOP IT OFF: STYLISH HATS มารู้จักชื่อเรียกหมวกทรงต่างๆ

Submitted by emmie ivory

Hats (เรื่องหมวกๆ)

Fashion Trend ปีนี้เน้น Accessories (เครื่องประดับ) เยอะๆ และที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นคือ Trend การใส่หมวก

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับหมวก style ต่างๆ กันค่ะ ในภาษาอังกฤษเค้าจะมีชื่อเรียกหมวกรูปทรงต่าง ๆ แตกต่างกันไป

ลองมาดูว่าหมวกที่เราคุ้นหูคุ้นตามันมีชื่อเรียกอะไรกันบ้าง

Loading