Submitted by EnglishParks เรามาดูสำนวนที่ใช้ค่อนข้างบ่อยและพูดถึงกันค่อนข้างมาก เช่น Shirk = หลีกเลี่ยง  responsiblity = ความรับผิดชอบ shirk someone’s responsibilities = ปัดความรับผิดชอบ หรือ พูดง่ายๆก็คือให้คนอื่นทำ ตัวเองไม่ทำนั่นเองคะ ลองดูประโยคตัวอย่างกันค่ะContinue Reading

Loading

Submitted by Language Express 5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test) การสอบฟังภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่ มักจะให้เราฟังโจทย์เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น เราต้องใช้สมาธิในการทำข้อสอบฟังเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้การสอบฟังดูง่ายขึ้น เพราะนี่เป็นแบบแผนของข้อสอบฟังส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเมื่อเข้าสู่การสอบ   1. ในบางครั้งการสอบฟังมักให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลที่เราต้องการคำตอบ เช่นContinue Reading

Loading