Submitted by attaphongset@gmail.com “ไรแว๊ ช่างน่ามคาน อัลไลกัน หยั่มมา ลำไย บ่องตง” อะไรกันครับนี่ คำสแลง ศัพท์เฉพาะ หรือตัวย่อต่างๆ ที่ได้ยินหรือได้เห็นใช้กัน ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกไซเบอร์ สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนา เนื่องจากเขียนสั้นดีContinue Reading

Loading

Submitted by Language Express 5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test) การสอบฟังภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่ มักจะให้เราฟังโจทย์เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น เราต้องใช้สมาธิในการทำข้อสอบฟังเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้การสอบฟังดูง่ายขึ้น เพราะนี่เป็นแบบแผนของข้อสอบฟังส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเมื่อเข้าสู่การสอบ   1. ในบางครั้งการสอบฟังมักให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลที่เราต้องการคำตอบ เช่นContinue Reading

Loading