Longdo Dictionary Extension สำหรับผู้ใช้ Google Chrome

Submitted by narok119

สำหรับผู้ที่ใช้ Google Chrome เป็น browser หลักในการท่องเว็บ วันนี้ผมมี extension มาฝากครับ

Extension ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ Google Chrome ที่ต้องการแปลภาษาผ่านบริการของ http://dict.longdo.com แต่ไม่อยากเสียเวลาเข้าเว็บต้นทาง

Link :  https://chrome.google.com/webstore/detail/nlimgpifeghlfefnpnajahjkagaedakh

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว วิธีการแปลภาษาสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1) คลิ้ก ที่ icon ของ extension > พิมพ์คำศัพท์ลงในช่องข้อความ > กดปุ่ม enter หรือ คลิ้กที่ปุ่ม “Translate”

หรือ

2) select เลือกข้อความที่ต้องการแปลจากเว็บ > คลิ้กขวา > Translate in Longdo

หรือ

3)  select เลือกข้อความที่ต้องการแปลจากเว็บ > คลิ้ก ที่ icon ของ extension > ข้อความที่ select เลือกไว้จะถูกแปลโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม extension นี้ไม่ได้ถูกสร้างจากทีมงาน Longdo.com โดยตรงนะครับ
ดังนั้น หากท่านพบปัญหา หรือ ต้องการเสนอคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับตัว extension โปรดแจ้งผ่านการ comment ในหน้านี้ หรือ ในหน้า extension ได้เลยครับ

Loading