อังกฤษวันละนิด: double negative

Submitted by pattara

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษฉบับภาษาพูดนะครับ อาจจะไม่มีในบทเรียน บ่อยครั้ง เราได้ยินประโยคภาษาอังกฤษจากในเพลง หรือ ภาษาพูดในหนัง ที่บางทีมีการใช้ negative ซ้อนกันสองคำในประโยคเดียว เราก็ควรจะอย่างน้อยทำความเข้าใจไว้ ว่ามันหมายความว่าอย่างไร เช่น

He ain’t got no money.

I ain’t no holla back girl. 

ถ้าเรายึดตามหลักไวยากรณ์ทั่วไป ain’t มันก็คือภาษาพูดของ “am not” รวมถึง “is not”, “are not”, “has not”, or “have not” ซึ่งก็คือ ไม่เป็น ไม่อยู่ ไม่คือ ไม่มี นั่นเอง สรุปว่าก็คือ ปฏิเสธ เช่น

You ain’t the first ก็คือ You are not the first. เธอไม่ใช่คนแรก

You ain’t gonna need it. ก็คือ You aren’t gonna need it ซึ่งก็คือ You are not going to need it. เธอ (จะ) ไม่ต้องการมันหรอก ก็คือการปฏิเสธ นั่นเอง

แต่ถ้าในประโยคเดียวกันยังดันมีคำปฏิเสธอีกด้วย เช่น no เมื่อปฏิเสธ เจอ ปฏิเสธ มันก็ควรจะยกเลิกกันเอง จากลบกลายเป็นบวกใช่ไหม?

คำตอบคือ ไม่ใช่!

ภาษาอังกฤษในรูปแบบตัวอย่างข้างต้น negative สองอัน ความหมายยังคงเป็น negative นะครับ ใส่สองอันเพื่อเป็นการเน้นย้ำ เล่นคำเฉยๆ

He ain’t got no money ก็คือ He got no money. เขาไม่มีเงิน

I ain’t no holla back girl ก็คือ I am not holla back girl. ฉันไม่ใช่ holla back girl

I just don’t love you no more. ก็คือ I just don’t love you anymore. ฉันไม่รักเธออีกต่อไปแล้ว

เขาพูดกันยังงี้ล่ะครับ

แต่ระวัง!

ถ้าเป็นภาษาเขียน/ทางการ ที่มีการใช้คำที่ตัวความหมายเป็นเชิงปฏิเสธในตัวของมันเอง แล้วมาเจอกับ no/not มันจะ cancel กันเอง ทำให้หมายความเป็น neutral หรือ positive นะครับ รวมถึงกรณีที่มันอยู่กันคนละวลีของประโยค เช่น

He was not incompetent. แปลว่า เขาไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถ ซึ่งก็คือ เขาอาจจะกลางๆ หรือ มีความสามารถมากก็ได้ แต่ไม่ใช่ไม่มีความสามารถแน่นอน

There isn’t a day when I don’t think about her. ไม่มีสักวันนึงที่ฉันไม่คิดถึงเธอ

จะเห็นว่าอันนี้เป็นการสื่อความหมายปฏิเสธลบล้างปฏิเสธจริงๆ ไม่ใช่พูดเล่นคำเหมือนภาษาพูดข้างต้น

ต้องระวังอย่าให้สับสนนะครับ!

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม:

ตัวอย่าง I ain’t no holla back girl ข้างต้น เป็นชื่อเพลงฮิตเพลงหนึ่งของ Gwen Stefani ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งชื่อเพลงซึ่งมีคำว่า holla back girl อยู่นั้นมีการตีความหมายกันไปต่างๆ นาๆ

คำว่า holla นั้นน่าจะเพี้ยนมาจาก holler ซึ่งแปลว่าตะโกน ใช้ในกรณีเช่น ในบริทของการเชียร์กีฬา ผู้นำ cheerleader ส่งเสียงเรียกขึ้นมา แล้วคนอื่นๆ ก็ตะโกนตอบ (เรียกว่า hollla back) ซึ่งในชื่อเพลงนี้ ถ้ายึดตามความหมายนี้ holla back ก็จะแปลว่าการโต้ตอบ ดังนั้น holla back girl ก็จะมีความหมายว่าผู้หญิงที่เวลามีคนกล่าวหา/ว่ามา ก็จะ (ใช้วาจา) โต้ตอบ

กล่าวคือ ถ้าบอกว่า I ain’t no holla back girl ก็หมายความว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่มานั่งด่าตอบนะ (กล่าวคือ ไม่ตอบโต้ด้วยวาจา แต่อาจจะใช้วิธีอื่นที่รุนแรงขึ้นไปเลย)

แต่ในขณะเดียวกัน holla back girl ก็มีความหมายในเชิงลบว่า ผู้หญิงใจง่าย เพราะเวลามีผู้ชายเข้าหาก็จะสนองตอบ (holla back มีความหมายในทางนี้เหมือนกัน) โดยง่าย ดังนั้นถ้าใครมาว่าว่าเป็น holla back girl ก็อาจจะไม่ดีเท่าใด

แหล่งข้อมูล

Loading