อะไรที่ไม่ต้องใส่ Articles

Submitted by emmie ivory

อะไรที่ไม่ต้องใส่ Articles: a, an, the

มีกฎในการใส่ article a an the เยอะแยะ แต่พวกคุณรู้ไหมว่า ก็มีคำนามบางกลุ่มที่ไม่ต้องการใส่อะไรหน้ามัน

ที่พบเจอและใช้บ่อยๆมีดังนี้

1. การพูดรวมๆ เช่น กบเป็นสัตว์ที่น่าเกลียด, ผู้หญิงเข้าใจยาก และอื่นๆ 

ในกรณีจะได้นามได้แค่ 2 ประเภทเท่านั้นคือ

1.1 นามนับได้ (ซึ่งต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น)

1.2 นามนับไม่ได้

2. ชื่อคน ชื่อเฉพาะ ชื่อร้าน

3. ทวีป ประเทศ เมือง รัฐ จังหวัด อำเภอ ตำบล ถนน หมู่บ้าน

Memo

ยกเว้นประเทศที่เกิดจากหลายๆ ประเทศเล็กๆหรือหลายๆรัฐ รวมกันอย่างนั้นต้องใช้

The  นำหน้าเช่น The United Kingdom, The United States

4. ชื่อกีฬา

5. ภาษาและวิชาต่างๆ

6. มื้ออาหาร

7.  ฤดูกาล

8. ชื่อโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด

Loading