อยากจะขอถุงใส่อาหารเพื่อนำอาหารกลับบ้านต้องพูดว่าอย่างไร?

Submitted by Boston Bright Language School

วันนี้นำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจอีกคำนึงมาบอกต่อ

นั่นคือคำว่า doggie bag แปลว่า ถุงใส่อาหาร นั่นเองค่ะ

เวลาเราไปร้านอาหารแล้วทานอาหารเหลือ

จึงอยากจะขอถุงเพื่อใส่อาหารที่เหลือทานกลับบ้านสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ

Excuse me. Can you give me a doggie bag, please?

ขอโทษค่ะ ขอถุงใส่อาหารเหลือกลับบ้านด้วยค่ะ

แต่คำว่า doggie เฉยๆ นั้น หมายถึง ลูกสุนัขนะคะ ^_^

Loading