วันนี้นำข้อปฏิบัติตนเทศการกินเจเป็นภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ

Submitted by Boston Bright Language School

How to apply yourself during “The Vegan Festival”

To fulfill Veganism, you have to apply youself as follows :

1. Do not eat any kind of meat and harm animals.

2. Do not cosume milk and butter only vegetable oil is allowed.

3. Do not eat strong tasting foods, not too spicy, sweet, salty or sour.

4 Do not eat  vegetables  that have a strong flavour, such as parsley,garlic, red onion, green onion and garlic chives.

5. Observe the precepts.

6. Wear white dress during the period and give donations.

7. Stay calm, joyful and avoid stress.

การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

ช่วงเวลา 9 วันที่กิจเจนั้น ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือ ศีลกินเจอย่างครบสมบูรณ์ตามประเพณี ต้องปฏิบัติตัวดังนี้

1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และทำอันตรายต่อสัตว์

2 งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์

3 งดอาหารสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด

4 งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง

5 รักษาศีลห้า

6 ทำบุญทำทาน สำหรับคนที่เคร่งครัดจะนุ่งขาวห่มขาว

7 รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์

Loading