ประโยคภาษาอังกฤษ I owe you one.

Submitted by Boston Bright Language School

ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้ วันนี้เสนอคำว่า…

I owe you one.

ใช้ขอบคุณเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือจนเรารอดพ้นจากความลำบากยุ่งยาก
โดยใช้พูดหลังจากที่เค้าช่วยเหลือเราเสร็จแล้วหรือพูดขอบคุณตั้งแต่เค้ารับปากว่าจะช่วยเหลือก็ได้

Said to thank someone for helping you and as a way of saying
that you will do something for them in the future.

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษ  (example)

“Thanks for your help, Mark. I owe you one.”

เหมือนเป็นการขอบคุณควบคู่ไปกับการสัญญาระหว่างกันว่าจะหาโอกาสตอบแทนในอนาคต

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์

Loading