นำข่าวแมงกะพรุนสี แปลจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ มาฝากค่ะ

Submitted by Boston Bright Language School

  Yesterday on the 23 rd  of October, there was a report on the news of colorful jellyfish.

A lot of jellyfish are floating in and out of the sea near the shore in depths from 50 to 80 centimeters with white,

yellow, blue and brown striped tails, but most of them are white.

                As a result, travelers have come to watch the parade of colorful jellyfish swimming in the sea at Trad.

All of the rooms are booked, but tents are still available for those who are interested.

               เมื่อวานนี้ (23 ตุลาคม) หลังจากมีข่าวการพบแมงกะพรุนถ้วยหลายสีจำนวนมาก ลอยมาบริเวณชายฝั่ง

ในระดับความลึก 50 – 80 เซนติเมตร ซึ่งแมงกะพรุนเหล่านั้นจะลอยเข้าและออกจากฝั่งตามกระแสของทะเล

โดยมีทั้งสีขาว สีน้ำตาล สีเหลือง สีฟ้า สีน้ำเงิน รวมทั้งสีน้ำตาลหางลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเป็นหลัก

               นักท่องเที่ยวแห่ชมปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสีแหวกว่ายในทะเล จ.ตราด เผย ห้องพักถูกจองเต็มทุกห้อง

แต่ยังเหลือเต็นท์ไว้บริการสำหรับผู้ที่สนใจฃ

Vocabulary  Jellyfish = แมงกะพรุน

Loading