Submitted by amariris อักษรภาษาจีนเป็นอักษรภาพ ซึ่งตัวอักษรสร้างจากภาพวาดและพัฒนา ปรับปรุง จนเป็นภาษาจีนในปัจจุบัน ตัวอักษรภาษาจีนนั้นสามารถสื่อความหมาย แต่ไม่สามารถสื่อคำอ่านได้ ต่างกับภาษาไทยที่เกิดจากตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งสามารถสื่อคำอ่านได้ แต่ไม่สามารถสื่อความหมายได้ จากข้างต้น บางท่านอาจจะคิดว่า ภาษาจีนไม่มีพยัญชนะและสระ มีเพียงตัวอักษรที่เกิดจากภาพ เพื่อใช้บ่งบอกความหมายเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว มีนะคะContinue Reading

Loading

Submitted by pattara ยินดีต้อนรับสู่บริการใหม่ของ Longdo Dict นั่นคือบริการ Blog หรือ Web Log ที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนบทความที่เกี่ยวกับเรื่องภาษา และเผยแพร่บนเว็บนี้ได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษากัน โดยทางเราหวัง (และยังอาจช่วยสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ด้วยถ้าเป็นไปได้) ให้มีการเขียนบทความอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณและคุณภาพที่ดี ถึงขั้นสามารถพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นหนังสือได้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในวงกว้างต่อไปContinue Reading

Loading

Submitted by pattara ท่านเคยเกิดอาการพูดภาษาอังกฤษไม่เต็มปากเต็มคำไหมครับ? อาการมันจะเกิดเวลาเจอคำศัพท์จำพวกสกัดดาวรุ่ง ที่ตัวสะกดก็แทบจะจำไม่ได้อยู่แล้ว หรือ แม้กระทั่งศัพท์พื้นๆ ที่เราคิดว่าน่าจะอ่านถูกแล้ว แล้วก็พูดออกไป ด้วยความมั่นใจเต็มร้อย แต่ทันใดนั้นคู่สนทนาของเราก็เกิดอาการ ขมวดคิ้วเล็กๆ หยุดคิดนิดนึง แล้วก็บอกว่า Sorry? (อะไรนะ) 🙁 เอ้อ ตูว่าก็พูดไปชัดอยู่นะ hmm I meanContinue Reading

Loading